10 april 2018

Informateur stuurt aan op breed raadsakkoord

Informateur Marcel van Dam is druk bezig geweest met het bestuderen van alle verkiezingsprogramma’s en hij heeft gesproken met alle fractievoorzitters. Zijn conclusie is dat iedereen open staat voor een breed gedragen raadsprogramma, in plaats van het voorheen gebruikelijke coalitieakkoord.

Van Dam heeft zijn eerste verkenning van het politieke spectrum van Zandvoort achter de rug en stelde een rapport op, waarin hij aangeeft dat er drie hoofvarianten zijn om te komen tot een college. 1. een college zonder coalitie en zonder een college-akkoord, 2. een college op basis van een coalitie, zonder college-akkoord en 3. een college op basis van een coalitie, met een college-akkoord.

Ten aanzien van de politiek-bestuurlijke cultuur in Zandvoort stelt de informateur dat termen als “wij-zij”, “macht in plaats van inhoud” en “uitvergroten van minimale verschillen” breed worden gedragen en voor fracties aanleiding zijn om te streven naar een raadsprogramma om die cultuur en het bijbehorende gedrag te veranderen.

Geen partijen uitgesloten
Ook over eventuele onderhandelingen over een breed gedragen raadsprogramma is het rapport van informateur Marcel van Dam duidelijk. “In deze verkenningsfase heeft elke fractie uitgesproken met alle andere fracties over het raadsprogramma te willen praten en elkaars voorstellen op inhoud serieus te zullen beoordelen. Er worden dus in dit proces géén partijen uitgesloten. Dat betekent dat er een proces volgt waaraan alle acht partijen deelnemen. Omdat het om een programma op hoofdlijnen gaat, komt de verdere uitwerking in latere stadia op de politieke agenda”, aldus Van Dam.

Tijdens een informele, openbare vergadering in de raadszaal bespreekt informateur Marcel van Dam woensdagavond 11 april met de raadsleden zijn plannen voor een breed gedragen raadsakkoord en voor de vorming van een college. Deze openbare bijeenkomst moet de schijn van achterkamertjespolitiek weghalen en vertrouwen in de nieuwe raad scheppen. Deze vergadering is vrij toegankelijk maar wordt niet digitaal uitgezonden.

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email