30 maart 2018

Brandbrief over aanrijdingen met herten

Hij is nog maar nauwelijks geïnstalleerd of het nieuwe raadslid Patrick Berg (OPZ) heeft een brief aan het college gestuurd waarin hij de problemen rondom het aanrijden van herten, en mogelijk zelfs reeën, op de Zeeweg onder de aandacht brengt. Berg vindt de afrastering van Nationaal Park Zuid-Kennemerland niet afdoende om de beesten in hun leefgebied te laten.

Zelf heeft Berg in de laatste week 2 dode dieren aan de kant van de weg zien liggen, en bij een daarvan had hij melding gemaakt bij de boswachters in het bezoekerscentrum van het Park Zuid-Kennemerland. “Ik realiseer mij dat het gaat om gebied dat niet tot de gemeente Zandvoort behoort. Echter ben ik wel van mening dat het college een brandbrief richting de provincie, PWN en gemeente Bloemendaal kan versturen dat het hoge aantal incidenten, waarbij zelfs scooters een aanrijding met een hert hebben mee gemaakt. Alle verantwoordelijken voor dit gebied moeten worden oproepen om direct in overleg met elkaar te gaan en dat er binnen afzienbare tijd adequate maatregelen zullen moeten worden genomen. Ik denk hierbij onder andere aan het op zeer korte termijn herstellen van het huidig hekwerk en mogelijk voor komend winterseizoen de plaatsing van een hogere barrière langs de gehele Zeeweg”, schrift hij, met in het achterhoofd het nieuwe hek dat langs het Pad naar Noordwijk geplaatst gaat worden en waarin Zandvoort met de gemeente Amsterdam, eigenaar van de Amsterdamse Waterleidingduinen, tot overeenkomst is gekomen om de kosten te delen.

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email