09 februari 2018

Zandvoort moet aangifte doen

Raadslid Jan Beelen (CDA) vindt dat het college namens de gemeente Zandvoort aangifte moet doen tegen de tabaksindustrie. De Christendemocraat wil dat Zandvoort zich aansluit bij gemeenten als Amsterdam en Utrecht.

“In december jongstleden heeft deze gemeenteraad het lokale en regionale gezondheidsbeleid vastgesteld. Uw college neemt ambitieuze maatregelen om het roken in onze gemeente zoveel als mogelijk te ontmoedigen (zoals het mogelijk verbieden van het roken op onze sportcomplexen). Ook heeft uw college toegezegd dat Zandvoort zich op korte termijn zal aansluiten bij en/of partner zal worden van de maatschappelijk breed gedragen ‘alliantie Nederland rookvrij’. De gemeente Zandvoort heeft een ambitieus programma om het roken te ontmoedigen, tegelijkertijd poogt de tabaksindustrie met list en bedrog ook onze inwoners bewust verslaafd te maken en te houden met alle negatieve, vaak dodelijke, gevolgen voor het individu als voor onze samenleving tot gevolg. Het minimale wat onze gemeente kan doen is zich aan te sluiten bij de aangifte en namens onze ca. 17.000 Zandvoorters een glashelder statement af te geven in deze mogelijk historische strafzaak”, aldus Beelen in een onlangs gestuurde brief aan het college.

Hij wil van het college weten wanneer Zandvoort zich daadwerkelijk aansluit. “Dit pikken wij niet meer anno 2018! Indien u hiertoe niet bereid bent, verneem ik graag de redenen waarom uw college niet tot aangifte overgaat”, sluit hij zijn epistel af.

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email