07 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie was weer druk bezocht

Op één avond honderden dorpsgenoten een gelukkig nieuwjaar wensen. In Zandvoort doen we dat sinds enkele jaren tijdens een gezamenlijke receptie. De opkomst ligt rond de 400 personen, dus dat het een succesvolle formule is moge duidelijk zijn.

Tijdens de Zandvoortse Nieuwjaarsreceptie van 2018, die afgelopen vrijdag 5 januari plaatsvond in De Haven van Zandvoort, was het niet anders. De gasten werden bij binnenkomst getrakteerd op een glaasje bubbels, gesponsord door de strandpachtersvereniging. Dankzij 27 Zandvoortse organisaties, die allemaal een bijdrage betalen en in ruil daarvoor zichzelf tijdens de receptie kunnen presenteren aan de gasten, worden ook de overige drankjes gedurende de twee uur durende receptie gratis aangeboden.

Traditioneel spreekt burgemeester Niek Meijer halverwege de receptie zijn Nieuwjaarsspeech uit. Dit jaar sprak hij vooral positief over het komende jaar. De boodschap was niet alleen positief maar ook realistisch: “Ik ben een optimist en realist én er van overtuigd dat wij  uiteindelijk met elkaar tot een mooi eindresultaat komen.”

Een uitgebreid verslag van de receptie leest u in de editie van komende week. De Nieuwjaarsspeech van de burgemeester kunt u hier lezen: 

Nieuwjaarsspeech 2018

Beste mensen,

Wat fijn dat u er allemaal bent op onze gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Een receptie die van en voor u ; inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en instellingen van binnen en buiten de Republiek Zandvoort is. Fijn om met elkaar hier te zijn en elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. Dank aan u allen en in het bijzonder Gillis, Trudie, Ben, Janny en Hilly die deze bijeenkomst hebben georganiseerd.

Het jaar is nog maar enkele dagen oud en toch is er al weer het nodige gebeurd in Zandvoort. De Nieuwjaarsduik met een paar duizend bikkels ; de eerste fikse westerstorm al achter de rug.  En terwijl wij hier staan op deze koude en winderige januaridag weten wij dat over een paar maanden op een mooie dag weer vele tienduizenden mensen naar ons strand komen. Zandvoort is altijd in beweging en de voortekenen zijn dat met de groei van de economie de bezoekersstroom zeker niet minder zal worden. Nu al verwelkomen wij jaarlijks tegen de 6 miljoen bezoekers. Kunnen wij dat aan? Natuurlijk. 

Ja, het was wel een turbulent jaar;  de Dikke van Dale heeft weer een aantal nieuwe woorden opgenomen. Als ik u vorig jaar had verteld over Fipronil eieren of de cryptokoorts en dat een app-ongeluk in een klein hoekje zit, dan had u mij waarschijnlijk vragend aangekeken. 

Voor u als inwoner of ondernemer was het volgens mij een goed jaar. Je merkt aan alles dat het economisch goed gaat en dat ook op dat vlak de zon weer schijnt. Vorig jaar zei ik al: Realisme en Optimisme. In de republiek Zandvoort zijn ze onverkort van toepassing. Ook in 2018! En ja, ik had ze ook nodig als houvast dit jaar.

Zandvoort was ‘wereldnieuws’ toen bekend werd dat er in principe geen onoverkomelijke obstakels zijn voor de Formule 1 in Zandvoort. Bij de start had ik zo mijn twijfels. Ik leerde dat het goed is om een mooie droom levend te houden. En nu, na kennis te hebben genomen van het rapport, lijkt het haalbaar te kunnen zijn! Hoe mooi zou dat zijn: de Formule 1 race weer terug in Zandvoort. Ik ben erg benieuwd welke stappen er dit jaar gezet kunnen worden.  

De herinrichting van twee belangrijke pleinen is voltooid of wordt voltooid. Allereerst het Stationsplein, dat erg fraai is geworden. Ten tweede het Van Fenemaplein; het dak is gerenoveerd en nu aan de herinrichting beginnen. Het ontwerp is goed ontvangen door u en ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd. Twee voorbeelden van geduldig samen werken met vele partijen en een goed resultaat.

En nu wij het toch over pleinen hebben. De perikelen rond het Watertorenplein zullen u misschien niet zijn ontgaan. Mij in ieder geval niet ;-). Zonder wrijving geen glans, is hierin zo’n mooi gezegde. Dat geldt zeker voor de ontwikkeling van het gebied rond onze markante Watertoren. Ik ben, met u,  benieuwd hoe het dit  jaar zal gaan. U heeft misschien gehoord of gelezen dat er een onderzoek komt. Dat is prima, mits wij naast al het terugkijken en debatteren hierover in de samenleving  en politieke arena toch vooral de blik op de toekomst houden. Ik ben een optimist en realist én er van overtuigd dat wij  uiteindelijk met elkaar tot een mooi eindresultaat komen.

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er in Zandvoort diverse verenigingen zijn die al 20, 50 jaar of zelfs langer levend worden gehouden door vele tientallen vrijwilligers. Waarom noem ik dat? Dat zijn voorbeelden van onze actieve en zeer leefbare samenleving. Ik noem bijvoorbeeld Music All In, al ruim twintig jaar actief en Rekreade, al ruim vijftig jaar actief. Al deze vrijwilligers, jong en oud, zijn het cement in onze samenleving omdat zij niet alleen mee denken maar vooral doen! Zonder hen wordt de samenleving koud en kil. Zij zijn het die verder kijken dan hun eigen drempel of huis. Zij zijn het die onbaatzuchtig dingen doen voor andere mensen die daar behoefte aan hebben of evenementen organiseren. 

De kern van besturen ligt steeds meer in het gesprek met inwoners en ondernemers. Hoe willen wij met z’n allen dat het zou kunnen? Wat wilt en kunt u zelf regelen en wat kan de overheid doen? En ja, dat is niet altijd ja knikken en doen; nee, actief in gesprek gaan en met elkaar zoeken naar een goede oplossing. Dat vraagt veel van ons allen. Hier gaan wij de komende periode weer verder mee aan de slag, dat heeft tijd nodig, maar het doel is helder.

En wat  brengt 2018?
De samenleving verandert en zal blijven veranderen. Dat is zeker! Is dat erg? Nee, dat is van alle tijden. Mijn vader is met zijn 92 jaar ervaringsdeskundige. Hij herkent dat als geen ander. “Niek, een ding is een constante in het leven en dat is verandering”.  Dat betekent dat wij moeten meebewegen. Hoe gaan wij met die verandering om? Wij zijn als Zandvoort best goed in roeptoeteren, er zijn veel meningen en die worden niet onder stoelen of banken gestoken. Dat is goed. Wat ook goed is: met elkaar in gesprek gaan, discussiëren. Dat doen wij, maar dat mag wat mij betreft nog meer. Een discussie voeren om je mening te vormen, niet roepen vanaf de zijlijn, maar meespelen en meedoen. Het helpt daarbij als wij elkaar aanspreken, respect hebben voor elkaars mening en elkaar de ruimte geven én gunnen om zaken ook anders uit te proberen; ook al ziet u dat zelf anders! Ik heb dan zelf houvast aan dat eeuwenoude gezegde: “de beste stuurlui staan aan wal”. En weet u waarom dit gezegde al zo oud is? Het verandert namelijk niet in de samenleving; sommige dingen blijven echt het zelfde!

In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen! U mag weer naar de stembus gaan om uw keuze te maken. Wie laat u in onze mooie gemeente in de Raad plaats nemen? Wie mag er namens u besluiten en hoe wordt u daarin meegenomen? Hoe gaat het besluitvormingsproces er uit zien? Hoe wilt u daarbij betrokken worden? Hoe intensief mag dat?

Wij zijn met z’n allen op zoek naar een passende invulling van de democratische verhoudingen in onze gemeente. De tijd verandert en dat vraagt ook van ons bestuur dat zij na denkt over hoe daar mee om te gaan. Wij hebben zeventien raadsleden en op dit moment negen raadsfracties. Dat is nogal wat voor een relatief kleine gemeente. Of u vindt dat het zo door moet gaan, dat gaan wij na 21 maart a.s. zien. Ik hoop op een hoge opkomst. U maakt de keuze hoe wij als gemeente verder gaan. Wat is voor u belangrijk als u in het bekende hokje staat? Wat gaat daarbij voor? Uw individuele belang of het algemene belang? Door uw stem beïnvloedt u de richting waar wij heen gaan en hoe dat gaat gebeuren.

In tijden van verandering zie je steeds meer gemeenten anders naar het besturen kijken. Ik noem bijvoorbeeld: -duo raadslidmaatschappen; -eerst een raadsprogramma van de hele Raad schrijven en dan aansluitend de juiste wethouders er bij zoeken die het gaan uitvoeren; -algemeen belang boven partijbelang; Wat mij betreft allemaal en nog meer bespreekbaar zo lang het onze gemeente maar verder helpt. Dus, breng uw stem uit! Laat uw stem niet verloren gaan! 

De ambtelijke samenwerking. De eerste dagen zitten er wat dat betreft op. Hoe zal dat gaan? De eerste maanden zal het zeker zoeken zijn, een wat minder druk gemeentehuis, en net zoals de taken in het Sociale Domein, gaat het dan lopen. Aanloopproblemen zullen er zeker zijn, maar die worden opgelost.  Wij gaan met u in gesprek over een andere bestemming van een deel van ons gemeentehuis.

Tot slot; het was een bestuurlijk turbulent jaar. En dat gaat mij als bestuurder maar vooral als mens niet altijd in de koude kleren zitten. Gelukkig gaan er ook veel dingen goed. Voor mij persoonlijk zijn de gesprekken met inwoners en ondernemers in het dorp waardevol. Daar haal ik de energie uit om door te gaan. Het is natuurlijk altijd plezierig als je een bedankje of compliment krijgt; waarom doen wij dat eigenlijk niet vaker? Maar aan het einde van een bestuurlijk ingewikkeld jaar valt het misschien nog meer op dat er inwoners zijn die je waarderen; wij kregen van oud-bakker Maarten Keur een overheerlijke Kersttulband en van oud-bloemist Joop Jansen een prachtig Kerststuk dat op mijn werktafel staat. De kaarsen hebben deze weken sfeervol gebrand. Veel dank daarvoor; het geeft Janny en mij een warm gevoel en vertrouwen voor een fantastisch 2018!

De economische voortekenen voor dit jaar zijn goed, dat is mooi. Ik wens dat u en ik ook oog houden voor de Zandvoorters die soms wat minder goed meekomen in deze hectische tijd, eenzaam zijn of belemmerd worden door ziekte. Wij kennen allemaal wel iemand in onze omgeving. Even een boodschap voor die oude buurman doen, een groet of een praatje maken, het zijn de kleine dingen die het doen. Met Optimisme en Realisme wil ik graag een toast uitbrengen op u allen en u een ontspannen, keuzerijk en vooral gezond 2018 wensen!

Proost!

 

​

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email