15 december 2017

Coalitie opnieuw geklapt

De Zandvoortse coalitie is opnieuw gevallen. GBZ achtte zich tijdens de extra raadsvergadering niet meer gehouden aan het coalitieakkoord en stapte uit. Over de vraag of de gemeenteraadsleden beïnvloed zijn geweest door het e-mailverkeer van wethouder Michel Demmers en derden, werd niet gestemd. De gewenste raadsenquête komt er.

Dat was de uitkomst van de extra raadsvergadering naar aanleiding van het rapport Integis, over het handelen van wethouder Michel Demmers. De centrale vraag was: is de Zandvoorts gemeenteraad door de handelswijze van Demmers beïnvloed geweest bij het debat over welk architectenbureau de ontwikkeling van het Watertorenplein ter hand mag nemen? Uiteindelijk viel de eer te beurt aan Springtij Architecten, dit zeer tegen de wil van veel omwonenden en andere Zandvoorters. De stichting Ons Watertorenplein heeft hierop een Wob-verzoek ingediend en daaruit kwam de gewraakte mailuitwisseling tussen de Watertoren CV (Ko van de Graaf) en Demmers naar voren. Enkele mails werden in copy verstuurd naar Springtij waardoor er geen eerlijk speelveld voor de drie architectenbureaus ontstond. Uiteindelijk werd Demmers door het college gedwongen op te stappen, hetgeen hij ook deed.

College niet beïnvloed
Hierop gaf burgemeester Niek Meijer opdracht aan onderzoeksbureau Integis om na te gaan of de Zandvoortse gemeenteraad door het handelen van Demmers beïnvloed is geweest. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat in ieder geval het oordeel van de ambtenaren niet beïnvloed was en daardoor ook de besluitvorming binnen het college niet, omdat de heren het advies van de ambtenaren volgden. Het college wil dan ook niet een nieuw standpunt innemen. De vraag of de raad ook beïnvloed is geweest, kon Integis niet beantwoorden omdat, na ruggenspraak met de burgemeester, de raadsleden niet door het bureau werden geïnterviewd.

Uit de coalitie
Direct bij het begin van de behandeling van het rapport Integis meldde Astrid v.d. Veld, fractievoorzitter van GBZ (de partij van Demmers), zich niet meer gebonden voelt om het coalitieakkoord te ondersteunen, waardoor er in feite (opnieuw) een crisis in het Zandvoortse raadhuis is ontstaan. Het college steunt nu alleen nog op D66, het CDA en de PvdA: slechts 6 van de 17 zetels. Hoe hier verder mee om te gaan kwam niet naar voren. Waarschijnlijk wordt een minderheidscollege tot de verkiezingen gedoogd. Ook een duidelijk antwoord op de centrale vraag of de raad zich beïnvloed heeft gevoeld, werd niet beantwoord. Jan Beelen (CDA) was ervan overtuigd dat hij beïnvloed is geweest. “Ik voel me in de zeik genomen”, meldde hij niet bepaald diplomatiek maar wel uit de grond van zijn hart. Anderen volgens eigen zeggen niet. Uiteindelijk werd er niet gestemd over dit rapport.

Raadsenquête
De vraag of de raad een raadsenquête gaat instellen, werd door een initiatief raadsvoorstel van OPZ, gesteund door zo goed als de hele raad, in een apart agendapunt behandeld. Toen D66, dat nogal sceptisch hierover was (in verband met eventuele juridische problemen), meldde dat er tekstueel een aanpassing zou moeten komen om hiermee in te stemmen, kon het voorstel, met de stemmen van GBZ en PvdA tegen, aangenomen worden.

In de ijskast
Het genomen raadsbesluit over het Watertorenplein blijft voorlopig in de ijskast, in afwachting van de uitslag van de enquête naar de gang van zaken. 

Meer over deze gemeenteraadsvergadering komende donderdag in de Zandvoortse Courant.

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email