02 december 2017

Voorstel voor extra NS-station Zandvoort-Noord

Na de vragen die Henk Keur, buitengewoon gemeenteraadslid voor Sociaal Zandvoort (SZ) over een (nog) betere busverbinding middels een vrije busbaan op de Zeeweg van- en naar Zandvoort, heeft gesteld, heeft hij nu plannen gemaakt om tot een extra treinstation in Zandvoort Nieuw Noord te komen.

Hij hoopt dat SZ de raad en het college ook voor het nieuwe plan om de treinverbinding te verbeteren kunnen interesseren. “We hopen ze te kunnen overtuigen om niet alleen naar de toeristen te kijken, maar ook een betere bereikbaarheid te creëren voor de inwoners en de ondernemers in Zandvoort Nieuw Noord. Zij kunnen via dit extra treinstation ‘Zandvoort-Noord’ niet alleen makkelijk direct naar het centrum, strand of circuit, maar ook naar de Kennemer duinen, de golfbaan en het industriegebied”, aldus de website van SZ.


​Situatieschets Zandvoort Nieuw Noord

De wijk Nieuw- Noord is een grote wijk met voornamelijk flats waarin veelal de jongere gezinnen wonen. De meesten zijn forenzen en rijden dagelijks met de trein naar hun werk omdat hier niet zoveel aanbod in banen is. Binnenkort komen hier nog meer woningen bij en het bedrijventerrein alhier zal ook verder worden uitgebreid. Het treinstation is echter zeker 10 min. Fietsen, als je voorin de wijk woont, achterin wonend komen nog ca. 5 min. bij. Je moet dan wel stevig door fietsen! Veel mensen nemen dan de auto, die zo dicht mogelijk bij het station geparkeerd wordt en vervolgens de hele dag kostbare parkeerplekken in de woonwijken aldaar wegnemen. We hebben al een tekort aan parkeerplekken in de straten. Ook de fietsenstalling bij het station is inmiddels overvol geraakt. Het reizen per bus vanuit Nieuw Noord naar het centrum is lastiger geworden omdat de busroute die nu bestaat, slechter werd ingedeeld voor met name de ouderen, die veel meer moeten lopen om terug te kunnen rijden. De bus is zo veel omslachtiger geworden. Met het idee in mijn hoofd, dat in een soortgelijke situatie in Spaarnwoude reeds gestalte kreeg, heb ik een ontwerp uitgewerkt. Mijns inziens zou deze extra halte zowel voor uw onderneming als voor onze gemeente Zandvoort veel voordelen bieden”, aldus Henk Keur op de website.

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email