29 november 2017

Onderzoek wijst uit: De Zandvoortse Courant
is
 beste informatieverstrekker

De gemeente Zandvoort heeft door bureau i&o research laten onderzoeken via welke kanalen de gemeentelijke berichtgeving bij de inwoners van Zandvoort en Bentveld aankomt. De Zandvoortse Courant kwam daarbij veruit als beste informatieverstrekkend medium uit de bus.

De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe inwoners de huidige communicatie-inzet van de gemeente ervaren en waar zij kansen zien voor verbeteringen zodat deze meer aansluit bij de door hen gewenste communicatie. In totaal zijn 1.500 Zandvoorters aangeschreven en hebben 342 inwoners meegedaan aan het onderzoek, dat is een respons van 23%. Zo geven inwoners de gemeentelijke website gemiddeld een 6,8. Inwoners bezoeken de website om informatie over openingstijden, vergaderdata en producten. Men is tevreden over de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de website. Informatie over onderwerpen zoals politiek en bestuur, ontwikkelingen in de gemeente en participatiemogelijkheden zien inwoners graag terug in de Zandvoortse Courant. De overgrote meerderheid van inwoners is bekend met de gemeentelijke publicatie, waarvan 66% deze ook wekelijks leest. Inwoners worden het liefst via de Zandvoortse Courant geïnformeerd over officiële bekendmakingen.

De gemeente Zandvoort publiceert de ‘Gemeentelijke Publicatie’ wekelijks in de Zandvoortse Courant. Deze zijn ook te vinden op de website www.zandvoort.nl. Dat zijn officiële bekendmakingen van bijvoorbeeld aangevraagde en verleende vergunningen, wijzigingen in de bestemmingsplannen en nieuwe regelgeving van de gemeente. Ruim acht op de tien inwoners is bekend met de publicaties van de gemeente, waarvan twee derde deze ook leest. Ongeveer één op de tien is niet bekend met de publicaties, dit zijn vooral jongeren (onder de 35 jaar). Ongeveer één op de tien zoekt proactief zelf de informatie op de gemeentelijke website. De meeste inwoners willen graag geïnformeerd worden via een (nieuws-)brief (28%) of via de gemeentelijke advertentie in de Zandvoortse Courant (61%). Lager opgeleiden komen vaker via de Zandvoortse Courant aan informatie over de officiële bekendmakingen dan hoogopgeleiden (respectievelijk 76% en 54%).

Ongeveer twee derde van de inwoners leest de Zandvoortse Courant elke week! Het aantal inwoners die deze krant nooit lezen of niet kennen is vrijwel nihil (2%). Inwoners van 65 plus lezen de Zandvoortse Courant vaker wekelijks dan inwoners onder de 35 jaar, respectievelijk 69% en 41%.

In de conclusie van het onderzoek staat dat inwoners het liefst via de Zandvoortse Courant worden geïnformeerd over officiële bekendmakingen. Wij bedienen u daar graag mee!

Bekijk HIER het gehele rapport van onderzoeksbureau i&o research.


​

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email