23 oktober 2017

Extra raadsvergadering verplaatst

De extra raadsvergadering die maandagavond niet door kon gaan in verband met trieste familieomstandigheden van de fractievoorzitter van GBZ, is verplaatst naar maandag 30 oktober. De raad wordt op verzoek van de VVD-fractie en van Joop Berendsen (OPZ) bijeengeroepen naar aanleiding van het opstappen van wethouder Michel Demmers.

Men wil in het openbaar praten over deze zaak. Er wordt uitleg en verantwoording van zowel het college als van Demmers verwacht. Ook wil de raad dat het voltallige college aanwezig is. De vergadering is in de raadzaal van het raadhuis en begint om 20.00 uur. De entree is via het bordes op het Raadhuisplein en de deuren gaan om 19.30 uur open. Wethouder Demmers heeft beloofd in persoon aanwezig te zijn, De vergadering is in beeld en geluid te volgen via www.zandvoort.nl. Mogelijk dat de lokale radiozender ZFM de vergadering ook live uitzendt, maar dat is nu nog niet bekend.

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email