20 oktober 2017

Van Speijkstraat blijft twee richtingen

De Van Speijkstraat blijft voorlopig bereikbaar vanuit twee rijrichtingen. Dat heeft het college dinsdag besloten. Eerder was het plan dat de straat alleen vanuit richting station naar de Van Lennepweg begaanbaar zou worden.

De vernieuwing van het Stationsplein leek een goed moment om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Van Speijkstraat. Echter, uit snelheidsmetingen blijkt dat er (te) hard wordt gereden. Om eenrichtingsverkeer veilig in te stellen zijn snelheidsremmende maatregelen gewenst.

Daarnaast blijkt uit reacties van omwonenden dat er geen draagvlak is voor de verandering. Om deze redenen ziet het college voor nu af van het instellen van eenrichtingsverkeer op de Van Speijkstraat.

Aanleiding
De aanleiding voor het instellen van eenrichtingsverkeer op de Van Speijkstraat is een aangenomen amendement uit 2005. Het amendement volgde op het toen vastgestelde gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. Omdat in 2018 wordt gewerkt aan een nieuw gemeentelijk verkeer- en vervoerplan wordt de mogelijkheid van eenrichtingsverkeer meegenomen in dit proces. Er is dan aandacht voor deze mogelijke verandering en snelheidsremmende maatregelen.

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email