18 oktober 2017

De bouwweg wordt aangelegd
Foto's: Patrick Berg

Start aanleg natuurbrug Duinpoort

Het project Duinpoort, het ecoduct dat over de spoorlijn Zandvoort–Haarlem wordt gebouwd, is van start gegaan. Het is de laatste verbinding tussen het Nationaal Pak Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen, en zorgt ervoor dat er een natuurgebied van circa 7.000 hectare ontstaat.

Bomen moesten gekapt worden

Duinpoort is het sluitstuk in een serie van drie nieuwe natuurbruggen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Deze drie bruggen over weg en spoor, Zandpoort (over de Zandvoortselaan), Zeepoort (over de Zeeweg) en Duinpoort (over de spoorbaan), verbinden het Nationaal Park Kennemerland met de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten duingebied van meer dan 7.000 hectare. Planten en dieren, zoals ree, wezel, hazelworm, zandhagedis, rugstreeppad, duinroos en allerlei vlindersoorten, krijgen een groter aaneengesloten leefgebied en meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden. Ecoduct Duinpoort wordt 40 meter breed en 22 meter lang.

In oktober 2017 begint ProRail met de aanleg van een bouwweg langs het spoor om materiaal aan te kunnen voeren. De aanleg van de natuurbrug start in de tweede helft van november. In het voorjaar van 2018 worden de liggers, die het dak van de natuurbrug vormen, over het spoor gelegd. In de zomer van 2018 is de natuurbrug gereed.

De aanleg van ecoduct Duinpoort wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. ProRail werkt voor dit project samen met PWN (drinkwaterbedrijf en beheerder van de Noord-Hollandse duinen), Natuurmonumenten en de gemeente Zandvoort.

Met de bouw en het intensieve gebruik van spoorwegen, vaarwegen en autowegen zijn de natuurgebieden in Nederland in de afgelopen decennia versnipperd geraakt. Daardoor hebben dieren en planten soms een onnatuurlijk klein leefgebied. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) brengt daar verandering in. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op Natuurgebieden verbinden.

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email