17 oktober 2017

Onderzoeksbureau gaat handelen wethouder onderzoeken

Burgemeester Niek Meijer heeft de onderzoekspecialisten van bureau Integis opdracht gegeven om per direct het onderzoek te starten naar de vraag of het handelen van de onlangs afgetreden wethouder Demmers de besluitvorming Watertorenplein heeft beïnvloed.

Door een binnengekomen WOB-verzoek kwam aan het licht dat wethouder Demmers ambtelijke correspondentie over het project Watertorenplein heeft doorgestuurd aan de eigenaar van de Watertoren en aan een van de architectenbureaus die in de race waren met plannen voor het Watertorenplein. Daarnaast blijkt uit correspondentie dat concept brieven en reacties die deze architect en de eigenaar van de Watertoren naar de raad c.q. college stuurden, vooraf ter beoordeling zijn voorgelegd aan de wethouder.

Integis gaat onderzoek verrichten naar:
· de chronologie van feiten en omstandigheden inzake het project Watertorenplein
· de grondslagen van de besluitvorming inzake voornoemd project teneinde vast te stellen of correspondentie tussen wethouder Demmers en externe personen en partijen al dan niet invloed heeft gehad op het advies aan het college inzake het project Watertorenplein en de besluitvorming zijdens de gemeenteraad dienaangaande.

De doorlooptijd van het onderzoek is geraamd op 6 weken. Dat betekent dat begin december de resultaten bekend zijn. Hangende dit onderzoek wordt de uitvoering van het raadsbesluit Watertorenplein bevroren.

Bureau Integis
Integis is gespecialiseerd in bijzondere forensische onderzoeken in gecompliceerde en politiek gevoelige kwesties. Integis voerde de afgelopen jaren vertrouwelijke onderzoeken uit voor onder meer ministeries, de Centrale Ondernemingsraad Politie, de Provincie Limburg, de Sociale Verzekeringsbank, KNVB en verschillende gemeenten.

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email