30 september 2017

Meerlandenfonds steunt goede doelen en (sport)verenigingen

Vanaf 1 oktober kunnen goede doelen en (sport)verenigingen die zich inzetten voor het bevorderen van het milieu en de welzijn van de mens, een subsidieaanvraag indienen bij het Meerlandenfonds. De inschrijving sluit op 1 november. Meerlanden is onder andere de vuilophaler in Zandvoort nadat de ambtenaren bij de gemeente Haarlem in dienst zijn getreden, maar doet veel meer.

De inschrijving voor het Meerlandenfonds 2017 start op 1 oktober. Ook dit jaar is er een bedrag van € 50.000 in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven.

Voor goede doelen is de maximale bijdrage € 2.500 en voor (sport)verenigingen maximaal € 1.000. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 7 december 2017. Het reglement staat op www.meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

“Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een groene duurzame, schone en veilige omgeving, waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds. Dit jaar zullen wij kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen”, aldus algemeen directeur Angeline Kierkels van Meerlanden. 

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email