05 juli 2017

Burgemeesters ruilen tijdelijk van baan

Van 11 tot 27 september ruilen Joan de Zwart-Bloch (D66), burgemeester van Blaricum, en onze burgemeester Niek Meijer (VVD) twee weken van gemeente. De beide burgemeesters hebben hiervoor toestemming gevraagd aan de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, die heeft ingestemd met dit verzoek.

Beide burgemeesters zijn ongeveer even lang in functie in hun huidige gemeente, respectievelijk 9 en 10 jaar. Deze tijdelijke waarneming in elkaars gemeente biedt hen de mogelijkheid zich een beeld te vormen van de wijze waarop de ander het ambt uitoefent om daarin vervolgens van elkaar te leren. Dat geldt voor de samenwerking met de raad en het college, maar ook op het gebied van openbare orde en veiligheid en de relatie met partners als veiligheidsregio, politie, brandweer en GGD.

Joan de Zwart: “Ik heb er enorm veel zin in! Vorig jaar december heb ik leiding mogen geven aan de formatie van de huidige coalitie in Zandvoort en heb toen veel contact gehad met een groot deel van de gemeenteraadsleden en de toenmalige collegeleden. Ik verheug mij erop daar in september op een andere wijze een vervolg aan te mogen geven. En de inwoners van Blaricum zal ik met een gerust hart twee weken ‘achterlaten’ bij collega Meijer!”

Niek Meijer daarover: “Ook ik kijk er naar uit om in september twee weken in Blaricum mijn ambt uit te oefenen. Een bijzondere kans om te mogen werken in een andere gemeente met een geheel eigen dynamiek. Ik ben ervan overtuigd dat Zandvoort in goede handen is bij burgemeester De Zwart en dat deze ‘gemeenteruil’ voor ons beiden inspirerend zal zijn.”

Op woensdag 30 augustus worden beide burgemeesters door de Commissaris van de Koning officieel beëdigd in hun tijdelijke ambt.

​Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email