24 mei 2017

Albert Korper overhandigde in oktober 2016 ruim 53.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer

Beroepsprocedure bij de Raad van State

Het is even stil geweest in de berichtgeving vanuit Vrije Horizon, de stichting die nog steeds vecht om windmolens verplaatst te krijgen naar windmolenpark IJmuiden Ver. Dat was een zelfverkozen stilte. Ook Vrije Horizon was teleurgesteld in de reactie van de Tweede Kamer om de plaatsing van windturbines op 16 km mogelijk te maken.

“Kabinet en Tweede Kamerleden, de meesten niet gehinderd door persoonlijke kennis, gaan ervan uit dat dit hekwerk slechts ‘soms zichtbaar zal zijn’”, aldus Albert Korper voorzitter van Vrije Horizon. De Tweede Kamerleden vertrouwen op de minister Henk Kamp van Economische Zaken, die aangeeft dat dit hekwerk 22% van de tijd zichtbaar zal zijn. “Vrije Horizon komt op basis van langjarige KNMI-metingen op 29%. Toch een heel ander plaatje. Wij wilden ons juridisch goed voorbereiden op een beroep bij de Raad van State. In januari heeft Vrije Horizon, mede namens dertien andere belanghebbenden beroep ingediend bij de Raad van State. Dit beroep heeft geen opschortende werking. Maar uit ervaring weten wij dat de industrie liever geen tender indient zolang de Raad van State zich niet heeft uitgesproken”, aldus Korper.

Ondertussen is de datum van de beroepsprocedure bekend gemaakt. Deze zal komende dinsdag zal om 10.00 uur dienen in het gebouw van de Raad van State in Den Haag. Vrije Horizon voert als hoofdreden aan dat dit besluit genomen is in strijd met de Wet windenergie op zee, artikel 3, lid 3. In dit artikel staat dat de minister bij kavelbesluit de volgende afwegingen dient te betrekken:

1. De vervulling van maatschappelijke functies van de zee, waaronder het belang van een doelmatig ruimtegebruik van de zee;

2. de gevolgen van een aanwijzing voor derden;

3. het milieubelang, waaronder het ecologisch belang met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5 en 7;

4. de kosten om een windpark in het gebied te realiseren

5. het belang van een doelmatige aansluiting van een windpark op het net.

Korper c.s. zullen als belangrijkste argument aanvoeren dat, ook in het verweer door Economische Zaken, de (meer)kosten als zwaarste en zo goed als enige argument wordt aangevoerd voor plaatsing binnen de 12 mijlzone. Daarnaast bestrijdt de stichting de door de minister opgevoerde cijfers. De zitting bij de Raad van State is openbaar. Wanneer u de beroepsprocedure wilt bijwonen, dient u uiterlijk 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn. Een identificatiebewijs is verplicht. Het adres is Kneuterdijk 22 in Den Haag. Korper hoopt dat ook veel belangstellenden uit Zandvoort deze procedure zullen bijwonen.

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email