04 februari 2017

Eén van de camera's in de raadszaal

Live-beelden van raad en raadscommissie

Vanaf komende dinsdag kunnen Zandvoorters de raads- en de raadscommissievergaderingen live via de pc volgen. Er kon al jaren geluisterd worden maar nu kunt u ook in beeld de beraadslagingen live volgen.

De gemeente Zandvoort heeft onlangs een zeer geavanceerd videosysteem laten installeren, waarmee het mogelijk wordt om live-beelden, zonder regie, via internet aan te bieden. De camera’s zoemen in op de spreker van wie de intercom is ingeschakeld. Tijdens de vorige raadsvergadering is met het systeem proefgedraaid en nu kunt u dus thuis ook meekijken.

Op de agenda staan belangrijke onderwerpen waaronder het vaststellen van de kaders voor een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Verordening Startersleningen gemeente Zandvoort, de Verlenging van de huisvesting van de statushouders in het Spalier en de Toeristische Visie 2017 van het college.

U kon altijd al meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies van Zandvoort via de gemeentelijke website. Maar met ingang van dinsdag 7 februari kunt u ook meekijken op de website, www.zandvoort.nl, met de vergadering! Ook als inspreker komt u dus in beeld.

De vergadering in de raadszaal begint om 20.00 uur en de entree is via het bordes op het Raadhuisplein. Een agenda is ter plaatse aanwezig. Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de vergadering van de raadscommissie in te spreken over geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken over niet geagendeerde onderwerpen, dan moet u maximaal 24 uur voor aanvang van de vergadering dit melden bij de griffie. Er worden maximaal drie insprekers over niet geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.


​

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email