18 januari 2017

Damherten mogen definitief afgeschoten worden

De Raad van State heeft de provincie Noord-Holland toestemming gegeven om 3.000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) af te laten schieten. Faunabescherming had bezwaar aangetekend tegen het afschieten van de herten. Het afschieten was vorig jaar al gestart.

Op dit moment leven er circa 4.000 damherten op een veel te klein gebied. In de AWD zou plaats zijn voor maximaal 1.000 dieren. Ze zorgen voor diverse soorten van overlast. Hele groepen worden tegenwoordig in de bebouwde kom gesignaleerd met allerlei gevolgen voor o.a. de verkeersveiligheid. Ook de vegetatie, die voor andere diersoorten van levensbelang is, staat onder zware druk. De provincie wil het aantal herten via actief faunabeheer (=afschot) terugbrengen.

Faunabescherming vindt dat er geen herten afgeschoten hoeven te worden. Zij pleitten ervoor de natuur haar gang te laten gaan. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat een maximum van 1.000 herten een gunstig effect zal hebben op de gehele natuur in het gebied. De overpopulatie is ontstaan door het niet afschieten van het jaarlijkse overschot aan damherten, waardoor er ieder jaar meer dieren rondliepen. Door voedselgebrek zoeken ze nu de bebouwde kom op, met alle gevolgen van dien.

Het hoogste rechtscollege in Nederland heeft ook de bezwaren van Stichting Herstel Inheems Duin ongegrond verklaard. Deze stichting ziet het damhert als een dier dat hier in de duinen helemaal niet thuis hoort. Zij pleitten ervoor om nog meer herten af te schieten. Dat zal dus niet gebeuren. Er is geen mogelijkheid om tegen een vonnis van de Raad van State in beroep te gaan. Het afschieten gaat dus definitief door.

​

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email