15 december 2016

Open brief aan D66

Het gaat allemaal wat gezapig en in het duister, de formatie van een nieuw college in Zandvoort. D66 zou volgens het rapport van Belinda Göransson het voortouw moeten nemen richting een nieuwe coalitie of een nieuw college in Zandvoort. Het gaat volgens Gert Toonen (PvdA) en wp (SZ dermate traag dat ze aan de sociaaldemocraten een ‘open brief’ hebben geschreven die voor zichzelf spreekt en die om helderheid vraagt. Hieronder de volledige brief van de beide raadsleden:

Geachte leden van D66,

Zoals bekend heeft Belinda Göransson op 6 december j.l. haar bevindingen gepresenteerd, getiteld Verkenning nieuwe coalitie/nieuw college 2016. De conclusie was dat er geen eensluidend advies gegeven kon worden over een nieuwe coalitie/nieuw college. Omdat de VVD zelf geen zitting wenst te nemen in een nieuwe coalitie en dus ook niet bereid is een wethouder te leveren, heeft Belinda Göransson het stokje overgedragen aan de eerstvolgende partij in grootte: D66. Voor zover bekend heeft D66 dat stokje aangenomen en heeft gemeld op zoek te gaan naar een externe (in)formateur.

We zijn nu 9 dagen verder en daarom hebben wij bij de griffie maar eens nagevraagd wat de stand van zaken is. Helaas moest de griffie het antwoord schuldig blijven. Men had nog geen enkel signaal van D66 gekregen. Het is een grote radiostilte en dat lijkt ons niet goed.

Overigens zien wij niet direct het nut van een externe, vooral niet omdat die zich eerst helemaal moet verdiepen in hetgeen er speelt. Het stuk van Belinda Göransson kan daarbij behulpzaam zijn, maar het is natuurlijk geen totaal beeld van het reilen en zeilen in Zandvoort. Wat ons betreft ligt het eerder op de weg van de afdelingsvoorzitter en de lijsttrekker van D66 om dit op te pakken.

Nou weten we dat je een broedende kip niet moet storen, maar het begint erop te lijken dat het in plaats daarvan een olifantsdracht wordt. Wij kunnen ons niet voorstellen dat, indien men vasthoudt aan een externe, niet binnen een paar dagen iemand gevonden kan worden die deze schone taak op zich zou kunnen en willen nemen. Dat roept de vraag op hoe serieus D66 hiermee bezig is. Of kiest men voor de lijn ‘rekken en erbij blijven’?

Wij roepen D66 daarom op snel met een voorstel te komen, zodat we verder kunnen. Lang doorgaan met een onvolledig college met nauwelijks mandaat is niet verantwoord.

Wij horen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Gert Toonen, fractievoorzitter PvdA Zandvoort
Willem Paap, fractievoorzitter Sociaal Zandvoort

​

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email