07 december 2016

Innovatiefonds Zandvoort komt op de agenda

Het als controversieel geoormerkte Innovatiefonds Zandvoort komt alsnog op de agenda tijdens de laatste raadsvergadering van het kalenderjaar. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de Zandvoortse belangenverenigingen die dit fonds voorstaan, een brief van alle voorzitters aan commissievoorzitter Astrid van der Veld overhandigde.

Inspreker I Fong Ernst-Chi, bestuurslid van Stichting Marketing Zandvoort, gaf het traject aan dat ze hebben doorlopen om tot het Innovatiefonds Zandvoort te komen. “Dit fonds kan alleen maar werken als we één ding voor ogen hebben: een betere samenwerking tussen de Zandvoortse ondernemers. Het plan werd tijdens de gemeenteraad van 22 november controversieel verklaard en dus kon het niet door het demissionaire college worden ingediend. Graag zouden wij zien dat het toch tijdens de volgende raadsvergadering van 20 december wordt behandeld. We zijn ervan overtuigd dat het een goed plan is en een goede bijdrage zal leveren voor ondernemend Zandvoort”, pleitte zij.

Nadat voorzitter Van der Veld de meningen van de verschillende fracties had gepeild, kwam zij tot de conclusie dat het Innovatiefonds Zandvoort in ieder geval op de agenda van de raadsvergadering kan komen. “We zien wel wat er dan uit naar voren komt”, aldus Van der Veld.

​

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email