25 november 2016

Een nog voltallig Zandvoorts college

OPZ implodeert

De raadsvergadering die dinsdag geschorst werd na een Motie van Wantrouwen aan het adres van het college, is donderdagavond voortgezet. Raadslid Bob de Vries (OPZ), die in feite voor de bestuurlijke crisis had gezorgd, had zich ziek voor deze vergadering afgemeld. Door het opstappen van Freek Veldwitsch als OPZ-lid en de opstelling van Leo Steegman ten aanzien van het beleid van OPZ, is de fractie van de Ouderenpartij Zandvoort geïmplodeerd.

Freek Veldwitsch (OPZ) begon de vergadering met de mededeling dat hij zich niet meer kan vinden in het te voeren beleid van zijn partij. Hij stapte uit de fractie van OPZ en wil de ‘rit’ afmaken als een eenmansfractie. Veldwitsch had gesproken met CDA-fractievoorzitter Kees Mettes. Het CDA en hij zullen de komende tijd, tot de gemeenteraadsverkiezingen, elkaar volgen en waar mogelijk ondersteunen. Toen ook nog eens Leo Steegman zich min of meer onafhankelijk verklaarde was het duidelijk dat OPZ volkomen implodeerde. “Ik ben van OPZ en dat is bijna een vloek. Ik hoef geen mea culpa te doen maar ik heb sinds dinsdag veel geleerd. Ik voel geen valse schaamte en zal daar geen consequenties aan verbinden. Ik voel me echter niet meer gebonden de weg van mijn partij te volgen als ik het ergens niet mee eens ben. Ik wil niet dat OPZ verpletterd wordt, maar zal onafhankelijk stemmen”, zei hij en voegde later de daad bij het woord toen er gestemd moest worden of de plannen voor het Watertorenplein al dan niet door dit demissionaire college behandeld moeten worden. Hoewel OPZ-fractievoorzitter Eg Poster vond van wel, stemde Steegman tegen en daarmee was de teloorgang van OPZ een feit.

Demissionair of niet?
Nadat wethouder Liesbeth Challik op woensdag haar ontslag had ingediend, werd tijdens het vervolg van de raadsvergadering het al dan niet demissionair zijn van de overgebleven wethouders besproken. In eerste instantie stelde de VVD dat wethouders Gert-Jan Bluijs en Gerard Kuipers hun collega Challik zouden moeten volgen en had daar een motie voor klaarliggen. Kees Mettes steunde de beide heren en wilde een motie indienen waaruit bleek dat zij, door hun werk van de afgelopen 2,5 jaar, op de goede plaats zitten. In de raad ontstond een discussie over het al dan niet demissionair zijn van dit college. Wethouders Kuipers (D66) en Bluijs (CDA) reageerden door te zeggen dat ook zij door de motie demissionair zijn, maar dat ze in het belang van Zandvoort bereid zijn om in functie te blijven totdat er een nieuwe coalitie is gevormd. Nadat alle partijen uitvoerig aan het woord waren geweest, werd overeenstemming bereikt. Daarbij werd afgesproken dat de VVD de eerste verkenningen zal doen voor het samenstellen van een nieuwe coalitie. Overigens werd burgemeester Niek Meijer door de raad in bescherming genomen. De Motie van Wantrouwen was niet aan zijn adres gericht.

Najaarsnota
Door stemming over de nog te behandelen andere onderwerpen van deze vergadering, werd bepaald welke al dan niet controversieel waren. Agendapunt ‘Prestatieafspraken woonstichting De Key’ kon worden afgehandeld en er werd overeengekomen dat de Najaarsnota doorgeschoven werd naar de raad in december. De Najaarsnota is een belangrijk document en bevat voor een deel nieuw te vormen beleid. De plannen voor het Watertorenplein en voor het Innovatiefonds Zandvoort kunnen echter voorlopig de ijskast in en zullen niet eerder door de raad beoordeeld worden dan dat er een nieuwe coalitie (en dus een nieuw college) is gevormd.

Verkenning
Gert Toonen (PvdA) stelde voor dat de VVD, die nu ineens (weer) de grootste partij werd, de verkennende onderhandelingen gaat leiden door vrijdag al de eerste verkennende gesprekken te gaan voeren. Hoewel Mettes het daar niet echt mee eens was, namen de liberalen de handschoen op.

In de eerstvolgende editie van de Zandvoortse Courant leest u een uitgebreid verslag van deze raadsvergadering.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email