18 november 2016

Kamermeerderheid steunt minister Kamp

Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie steunt de plannen van minister Kamp om binnen de 12 mijlszone nieuwe windmolenparken mogelijk te maken. De stem van de kustgemeenten, die fel tegen zijn, krijgt geen gehoor in de Tweede Kamer.Dat is de uitkomst van de behandeling die donderdag in de Tweede Kamer plaatsvond. De kustgemeenten menen terecht dat het vrije uitzicht wordt verpest, met grote negatieve gevolgen voor het toerisme en daarmee de plaatselijke economie. De kustgemeenten willen dat wordt gekozen voor IJmuiden Ver, een vanaf het land onzichtbare gebied circa 60 kilometer voor de kust van IJmuiden. Stichting Vrije Horizon maakte onlangs cijfers bekend die uit een onderzoek naar de kosten van het plaatsen van de turbines verder op zee. Deze cijfers toonden aan dat IJmuiden Ver financieel niet ongunstiger is dan windmolens dichter bij de Hollandse kust. De ministers Kamp (Economie), Schultz van Haegen (Infrastructuur) en een Kamermeerderheid bleken ongevoelig voor de argumenten van de kustgemeenten.

Fouten
Hoewel het kabinet kan rekenen op een Kamermeerderheid, laat de officiële beslissing over mogelijke windparken dichtbij de kust nog even op zich wachten. Het CDA kondigde een motie aan en daarover wordt pas later gestemd. Het lijkt echter een gelopen koers voor de beide ministers die moeten voldoen aan de eisen van het Energieakkoord dat in 2013 is afgesloten tussen de overheid en ruim veertig organisaties over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen. In dat akkoord staat onder ander dat er 1.000 windmolens bij moeten komen en in 2020 zal 14% van alle energie duurzaam worden opgewekt. In 2023 moet dat oplopen tot 16%. Zonder deze extra parken zou het akkoord niet gehaald kunnen worden. De minister blijft op zijn standpunt omdat het rapport dat onderzoeksbureau Ardo de Graaf in opdracht van de Stichting Vrije Horizon maakte, gunstig oordeelde over IJmuiden Ver komt volgens Kamp doordat het rapport “naar de mening van deskundigen op een groot aantal onderdelen fouten bevat”.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email