12 november 2016

Student onderzoekt windmolens dichtbij de kust

Martijn de Wolff studeert aan de Radboud Universiteit en onderzoekt voor zijn afstudeerproject of Zandvoort baat zou kunnen hebben bij een Deense aanpak voor de ontwikkeling van windenergie. Daarvoor heeft hij een enquête samengesteld die u online kunt invullen.“Ik onderzoek of er een en zo ja welke een vergelijking er is tussen de ontwikkeling van windenergie in Nederland, waar (duurzame) energie veelal door de nationale overheid en grote marktpartijen wordt bepaald, en Denemarken, waar de lokale overheden en inwoners veel directer betrokken zijn. Eigenlijk bekijk ik in hoeverre Nederland, of in dit geval Zandvoort, baad zou hebben bij een 'Deense' aanpak van de ontwikkeling van windenergie”, legt hij uit.

De enquête gaat over de plannen van de overheid voor het bouwen van een windmolenpark in de Noordzee (deels) voor de kust van Zandvoort. “Het gaat om precies te zijn over het tweede deel van de ontwerp Rijksstructuurvisie 'Aanvulling gebied Hollandse kust', waarbij de windturbines over een lange strook van Noord- en Zuid-Holland geplaatst worden en voor het eerst binnen de 12 mijl zone. De inspraak hierover is zojuist afgelopen”, vertelt hij.

Het doel van deze enquête is om te kijken hoe de bewoners van Zandvoort beter betrokken hadden kunnen worden (doormiddel van betere informatievoorziening, meer inspraak, financieel betrokken zijn) bij de planning en ontwikkeling van het windmolenpark 'Aanvulling gebied Hollandse kust'”, aldus De Wolff.

Wilt u Martijn de Wolff hierbij helpen? Geïnteresseerden kunnen de enquête  via de Facebook-pagina www.facebook.com/windmolenparkzandvoort invullen of een mail sturen naar aanvullinggebiedhollandsekust@gmail.com. De enquête vergt ongeveer 5 minuten van uw tijd en is alleen bestemd voor inwoners van Zandvoort. Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email