11 november 2016

Gemeente Bergen weigert Kustpact te tekenen

Dinsdag heeft de voltallige Zandvoortse gemeenteraad een motie aangenomen met de opdracht aan het college om onderhandelingen over een landelijk Kustpact opnieuw te voeren. De raad wil dat niet alleen een mogelijke bebouwing op het strand en de duinenrij tegengehouden wordt, ook wil de raad dat in het pact van minister Schultz- van Haagen de bebouwing van de horizon erin komt te staan. Mocht deze bepaling er niet inkomen, dan wil de raad dat de gemeente Zandvoort het Kustpact niet ondertekent. De gemeente Bergen heeft als eerste ondertekening geweigerd.De gemeente Bergen voelt er als eerste helemaal niets voor om het nationale Kustpact ter bescherming van de natuurwaarden van de kust te ondertekenen, omdat tegelijkertijd vanuit een ander ministerie de Rijksstructuurvisie wordt vastgesteld die de hele kustlijn voorziet van windmolenparken op zichtafstand. De Bergense gemeenteraad nam daarom op 27 oktober een motie aan om het kustpact niet te ondertekenen. Wethouder Odile Rasch voelt zich gesteund door de motie: “Het vrije uitzicht is notabene één van de belangrijkste waarden uit het Kustpact. Er is geen enkel ander land in Europa dat windmolenparken zo dicht op de kust bouwt”. Ook in de raden van  Noordwijk, Zandvoort en Wassenaar is een soortgelijke motie ingediend en aangenomen.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email