01 november 2016

Zandvoort kiest definitief voor Ambtelijke Samenwerking met Haarlem

Na bestudering van de zienswijze van de raad van 13 oktober en het advies van de ondernemingsraad heeft het college van de gemeente Zandvoort vanochtend haar voorgenomen besluit van 23 augustus over de Ambtelijke Samenwerking met Haarlem bekrachtigd. Zandvoort kiest daarmee definitief voor een algehele ambtelijke samenwerking met Haarlem.Een dynamische plaats als Zandvoort vraagt om een sterk gemeentebestuur met een daadkrachtige en toekomstbestendige ambtelijke organisatie die de uitdagingen die het veranderende maatschappelijke landschap met zich mee brengt het hoofd kan bieden. Daarnaast is een krachtig ambtelijk apparaat noodzakelijk om de ambities van het gemeentebestuur te realiseren. Dit wordt het beste geborgd door een algehele ambtelijke samenwerking aan te gaan met de gemeente Haarlem. Nu de bestuurlijke besluitvorming in Zandvoort is voltooid is de gemeente Haarlem aan zet. Het besluitvormingsproces van Haarlem is naar verwachting eind november 2016 afgerond.

Het besluit
Op 1 januari 2018 moet het transitieproces Ambtelijke Samenwerking zijn voltooid. De gemeentesecretaris en de griffie blijven in dienst bij de gemeente Zandvoort. De medewerkers die nu op het gemeentehuis werken komen per 1 januari 2018 in dienst van de gemeente Haarlem. De medewerkers van Reiniging en Groen gaan over naar Spaarnelanden, een dochterbedrijf van de gemeente Haarlem. De voorbereidingen voor een soepele transitie zijn inmiddels gestart. Voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort verandert er zo goed als niets. Zij kunnen net zoals dat nu het geval is voor dienstverlening terecht op het gemeentehuis in Zandvoort.

"Met het besluit van vandaag is een discussie afgerond die al vele jaren werd gevoerd. De gemeenteraad en de ondernemingsraad van Zandvoort hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de besluitvorming op dit impactvolle dossier. We zijn blij met de steun van zowel de gemeenteraad als de OR. We borgen hiermee de bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort. De gemeenteraad, burgemeester en wethouders blijven besturen vanuit het raadhuis zoals dat al honderden jaren het geval is. De belangen van Zandvoort bewaken en zorgen voor de best mogelijke dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers, dat staat bij alles wat wij doen op de eerste plaats. Bij het transitieproces staat het niveau van dienstverlening voorop. Even belangrijk is een zorgvuldige en gedegen overgang van onze medewerkers”, zegt projectwethouder Gerard Kuipers.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email