20 oktober 2016

Oproep JOVD voor inspraakmogelijkheid

De afdeling Kennemerland van de JOVD pleit in een communiqué voor een inspraakronde voor Zandvoortse inwoners na de raadsvergadering van vorige week donderdag, waarin de raad in meerderheid het college volgt richting een volledige ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem.

“Onlangs ontbrak er een meerderheidssteun in de gemeenteraad Zandvoort, op initiatief van de VVD, de inwoners van Zandvoort inspraak te geven bij de plannen voor een ambtelijke fusie tussen de gemeente Zandvoort en de gemeente Haarlem. Onacceptabel, zo vindt de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), de jongerenorganisatie van de VVD, in Kennemerland.  Een veelgehoord argument voor het afwijzen van inspraak voor bewoners, is dat de respons bij eerdere pogingen tegenviel. Maar volgens de JOVD Kennemerland mag dat nooit een reden zijn om een inspraakmogelijkheid niet te bieden. Vorig jaar nog bleek dat er bij inspraakbijeenkomsten de behoefte was aan ‘objectieve gegevens’ en erkende het college de grote impact van het besluit op de gemeentelijke organisatie”, aldus een persbericht van de JOVD.

“Inmiddels heeft de raad besloten dat er voldaan is aan de voorwaarden om te komen tot een definitieve keuze, 1 november. Hoewel het goed is dat de Ondernemingsraad bij dit proces betrokken is (geweest), denkt de JOVD Kennemerland dat dit besluitvormingsproces democratischer kan en moet. Gezien de grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, moet aan de bewoners nog een laatste mogelijkheid worden geboden om hun mening te laten horen, of om vragen te stellen. Daarom roept de JOVD Kennemerland de gemeente Zandvoort op om toch een inspraakbijeenkomst te organiseren, nog voor het definitieve besluit wordt genomen. Uiteindelijk zijn het immers de bewoners die met de veranderingen te maken krijgen”, aldus het communiqué.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email