13 oktober 2016

Gemeenteraad volgt college over ambtelijke samenwerking

Donderdagavond werd tijdens een extra raadsvergadering de raad gevraagd om een zienswijze te geven over de op handen zijnde ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. Het college vroeg de raad ook om stappen te zetten om de bestuurskracht te versterken.

Het precaire agendapunt maakte duidelijk welke partijen voor een ambtelijke samenwerking zijn en welke mordicus tegen. In totaal werden er 8 amendementen ingediend. Later, na beantwoording  door wethouder Gerard Kuipers, trok Willem Paap (SZ) zijn amendement over beleidsadviseurs/beleidsregisseurs in. Het geamendeerde collegevoorstel werd uiteindelijk met 10 stemmen voor (OPZ, D66, CDA en SZ, Gert Toonen [PvdA] was niet aanwezig) en 6 tegen (VVD en GBZ) aangenomen. Een door Belinda Göransson ingediende motie over een enquête onder de bewoners van Zandvoort werd met dezelfde stemverhouding verworpen.

Komende week meer over deze raadsvergadering in de Zandvoortse Courant.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email