12 oktober 2016

​Financiële positie Zandvoort verbetert in 2017

De financiële positie van Zandvoort verbetert volgend jaar ten opzichte van 2016. De begroting is meerjarig sluitend en er is ruimte voor nieuw beleid. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor 2017 die het college van Zandvoort aan de gemeenteraad aanbiedt om vast te stellen.

Door de financiële ruimte die dat geeft  ontstaat er ruimte om te werken aan de toekomst van Zandvoort. Met diepte-investeringen in de samenleving en in economische ontwikkeling. Belastingen worden niet verhoogd. De tarieven zullen dan ook los van een kleine inflatiecorrectie gelijk blijven.

Ruimte om te werken aan de toekomst

De afgelopen jaren is een behoedzaam financieel beleid gevoerd in lijn met het coalitieakkoord. Daar plukt de gemeente nu de vruchten van. In de voorjaarsnota van 2016 hebben het college en gemeenteraad afgesproken dat zij bij een gezond financieel perspectief de Strategische Investeringsagenda samen verder willen ontwikkelen. Die tijd is nu gekomen. De financiële ruimte die is ontstaan krijgt een solide en toekomstbestendige bestemming. In het verder gezond maken van de financiën, het versterken van het economische klimaat van de badplaats, plezierig en veilig wonen en recreëren, een goede dienstverlening en het bieden van adequate zorg aan wie dat nodig heeft.

Volgende week in de Zandvoortse Courant meer over de begrotingbehandeling in de raadscommissie.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email