06 oktober 2016

​Zandvoortse politiek bezorgd over kunstgrasveld

Coalitiepartij OPZ en oppositiepartij GBZ hebben naar aanleiding van berichten in de landelijk media over het mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het sporten op kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubbergranulaat. SV Zandvoort is tot nu toe de enige sportvereniging in de gemeente die sinds vrij recent gebruik maakt van zo een veld.

OPZ wil graag van het college weten of de vroede vaderen van Zandvoort bekend zijn met deze berichtgeving. Woordvoerder in deze Leo Steegman vraagt aan het college of het de risico’s van het gebruik van rubbergranulaat, met name voor de Zandvoortse jeugd kent. “Spelen die risico’s ook op de Zandvoortse sportvelden?”, vraagt hij zich af. Verder vraagt hij of het college bereid is contact op te nemen met de beheerder van de Zandvoortse sportvelden (SRO) en de Zandvoortse sportverenigingen om samen te bekijken of er op korte termijn maatregelen nodig zijn. Verder wil hij graag dat het college bereid is de problematiek aan te kaarten bij de KNVB en/of de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, om gezamenlijk onderzoek te laten doen.

Michel Demmers (GBZ) is ook in de pen geklommen. Bij zijn partij gaat het vooral over de risico’s voor sporters en wie ervoor aansprakelijk is. “Nu SRO volgens contract verantwoordelijk is voor onderhoud van de sportaccommodaties, waar ligt de verantwoordelijkheid voor het vervangen van rubbergranulaat door een mengsel van kokosvezels en kurk? Wie gaat deze kosten betalen, nu de gemeente een zorgplicht heeft met name als het gaat om sportaccommodaties met betrekking tot volksgezondheid en veiligheid? Had SRO wetenschap van de risico's die rubbergranulaat met zich meebrengt, voor dat zij het onderhoudscontract tekenden? Wie is aansprakelijk voor schade bij personen na gebleken causaliteit tussen het veelvuldig in aanraking komen met rubbergranulaat en de aandoening bij sportbeoefenaars?”, vraagt de fractievoorzitter van GBZ.

Om dat de vragen nog maar net gesteld zijn, heeft het college nog geen reactie kunnen sturen. De Zandvoortse Courant houdt het voor u in de gaten.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email