16 september 2016

 Foto: gemeente Zandvoort

Enthousiasme over rapport ECN

“Een echte game changer”, zo noemt wethouder Gerard Kuipers de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeenten en de leden van de Tweede Kamer. De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers voor de plaatsing van windturbines op locatie IJmuiden Ver.

Al geruime tijd pleiten Bergen, Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort voor deze locatie om windenergie op te wekken. IJmuiden Ver ligt buiten het zicht van de kust en er is ruimte voor het opwekken van veel meer windenergie. Het onderzoek van ECN, dat in opdracht van Stichting Vrije Horizon is uitgevoerd, is voor de kustgemeenten een steun in de rug. IJmuiden Ver blijkt naast een zeer realistisch ook een financieel aantrekkelijk scenario. Kuipers namens de kustgemeenten: “Voor de landelijke politiek is dit belangrijke informatie om te betrekken bij de besluitvorming over de windparken op zee. Deze nieuwe berekeningen en inzichten laten zien dat grote windparken verder op zee niet duurder zijn en zelfs een hogere energieopbrengst hebben. Dit is een kanteling in de discussie over wind op zee. Ik ben blij met de eerste reacties uit politiek Den Haag om deze nieuwe cijfers en inzichten te betrekken bij de besluitvorming.”

Uit het nieuwe onderzoek van ECN blijkt dat de berekende meerkosten voor locatie IJmuiden Ver kunnen halveren. Aanvullend onderzoek naar schaalvoordelen en windopbrengst geeft aan dat IJmuiden Ver economisch zelfs beter is dan plaatsing op locatie Hollandse Kust, in het zicht van de kust. Realisatie van windenergie op IJmuiden Ver betekent ook een enorme stap voorwaarts in de uitvoering van het Energieakkoord. Bovendien blijkt uit een zeer actuele tender dat de windparken kunnen worden gebouwd voor 41% minder subsidie dan door de minister van Economische Zaken werd berekend. Het eerder gehanteerde argument van meerkosten van IJmuiden Ver ten opzichte van Hollandse Kust komt hiermee te vervallen.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email