15 september 2016

​Windenergie van IJmuiden Ver kan goedkoper

Windenergie op IJmuiden Ver kan veel goedkoper worden gerealiseerd dan tot nu toe werd aangenomen. Dit blijkt uit cijfers en berekeningen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), en op basis van onderzoek door Ardo de Graaf Advies, bijeengebracht door Stichting Vrije Horizon (SVH).

Op basis van deze onderzoeksresultaten is er alle reden om aan te nemen dat realisatie van 2.100 megawatt (MW) op IJmuiden Ver goedkoper is en een economisch beter alternatief biedt dan plaatsing voor de Hollandse Kust. IJmuiden Ver heeft bovendien ruimte voor 6.600 megawatt (MW) windenergie. Realisatie van windenergie op deze locatie betekent een enorme stap voorwaarts bij de uitvoering van het Energieakkoord. Concreet gaat het om een surplus van 4.500 MW. Dat is goed voor de energievoorziening van ruim vijf miljoen huishoudens. SVH pleit ervoor om de onderzoeken nadrukkelijk te betrekken bij de besluitvorming.

Energieakkoord
In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 op de Noordzee 4.450 MW-windenergie gerealiseerd moet zijn. Hiervan is bijna 1.000 MW gerealiseerd. De resterende 3.500 MW is gepland voor de Zeeuwse en Hollandse Kust. De locaties bij Zeeland zijn al aangewezen en de eerste vergunningen bij Borssele zijn inmiddels verstrekt. Voor de kust van Noord- en Zuid-Holland loopt de procedure nog. Het kabinet wil de parken, nodig om 2.100 MW-windenergie te kunnen realiseren, plaatsen in het zicht van de kust vanaf 10 mijl, 2 mijl (ruim 3 kilometer) dichterbij. Naar verwachting gaat het om enkele honderden turbines van 200 meter hoog, veel hoger dan de windturbines die nu in het zicht van Zandvoort geplaatst zijn. De enige reden voor de aanleg van parken op deze afstand is, dat dit goedkoper zou zijn. ECN spreekt dat nu tegen. Later dit jaar spreekt de Tweede Kamer over wind op zee voor de Hollandse Kust en moet het voorstel van minister Kamp nog naar de Eerste Kamer, waar niet direct een meerderheid voor zou zijn.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email