01 september 2016

Nieuwe Stationsplein krijgt groen karakter

Al een aantal jaren wordt gesproken over het aantrekkelijker maken van de entree van Zandvoort, gezien vanuit de treinreiziger. Nu is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het Stationsplein en de herprofilering van de Koper Passerel.

Deze twee deelprojecten maken onderdeel uit van het project Entree Zandvoort om de openbare ruimte tussen het station en het strand aantrekkelijker te maken.

Door de provincie Noord-Holland is een subsidie beschikbaar gesteld voor het totale project onder de voorwaarde dat ook de gemeente zelf meefinanciert. Om de ambities te kunnen realiseren voor het Stationsplein en de Koper Passarel wordt daarom nu aan de gemeenteraad gevraagd om een bijdrage van € 300.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan.

Als de gemeenteraad in september instemt met een financiële bijdrage aan de twee projecten, wordt eind van dit jaar gestart met de uitvoering. Voor de zomer van 2017 zijn de projecten afgerond. Het totale project Entree Zandvoort is in 2019/2020 voltooid. Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email