28 augustus 2016

​Zienswijze indienen kan nog

In het proces om windmolens dichterbij de kust te voorkomen, zijn de komende maanden cruciaal. Het definitieve besluit over de aanwijzing van windparken op zee voor de Hollandse Kust, en dus ook voor Zandvoort, valt eind van dit jaar. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de uitbreiding van windmolenparken vlakbij de kust en door minister Henk Kamp geopperd plan. U kunt nog een zienswijze indienen.

Er volgt nog een uitgebreide inhoudelijke behandeling bij beide Kamers en er moet maar afgewacht worden of de minister wel voldoende stemmen achter zijn vermaledijde plannen kan krijgen; het is in ieder geval geen uitgemaakte zaak! De Eerste Kamer heeft er zelfs expliciet om gevraagd en dat is geen standaard actie. De gemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Bergen en Zandvoort proberen, mede via een zeer actieve lobby, alle Kamerleden van de juiste informatie te voorzien en werken, samen met Stichting Vrije Horizon, aan rapporten die tot nieuwe inzichten moeten leiden. De Kamerleden krijgen dus niet de bewerkte foto’s die het ministerie eerder openbaar maakte.

“Wij blijven van mening dat de windparken op een andere locatie verder op zee en uit het zicht, bijvoorbeeld op IJmuiden Ver, moeten worden geplaatst, zodat onze economische belangen als badplaatsen daardoor niet worden geschaad”, aldus de gemeente Zandvoort in een communiqué. U kunt dus weer uw zienswijze indienen en daar heeft u tot 29 september de tijd voor. U kunt in uw zienswijze uw mening geven over windmolenparken vlakbij de kust door het digitaal in te dienen. Hierin kunt u uitleggen waarom u vindt dat dit een verkeerd besluit is. Ook kunt u uw mening tijdens een van de drie informatiebijeenkomsten en dat zijn de volgende: dinsdag 30 augustus hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL Egmond aan zee. Maandag 5 september, theater De Muze, Wantweld 2, 2202 NS Noordwijk en de laatste op dinsdag 6 september Carlton Beach Hotel. Gevers Deynootweg 201, 2586 HZ Den Haag.

Meer informatie en voor het indienen van een zienswijze surft u naar:
www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/windenergie-op-zee/rijksstructuurvisie-hollandse-kust/ontwerprijksstructuurvisie/Index.aspxDeel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email