06 augustus 2016

​Hoogteverschil wordt weggewerkt

Vrij recent meldde de Zandvoortse Courant dat er een hoogteverschil is ontstaan bij de aansluiting van de Schoolstraat/Schoolplein aan het niveau van de Louis Davidsstraat. D66 had hier vragen over gesteld omdat de bewoners bang zijn dat zij met een stevige regenbui weer de nodige overlast zullen krijgen. Het gaat hier ten slotte om het laagstgelegen gedeelte van Zandvoort. Wethouder Gert-Jan Bluijs heeft nu de raad ingelicht.

“Bij de uitvoering van de werkzaamheden in de Schoolstraat is het straatwerk niet op een juist niveau aangelegd. Hierdoor is er een hoogteverschil bij de woningen aan het Schoolplein ontstaan. Na de constatering hiervan zijn de hoogtes opnieuw ingemeten. Op basis hiervan wordt het ontwerp van de Schoolstraat aangepast.”, schrijft de wethouder.

“Na de zomervakantie start de aannemer met de werkzaamheden om de aangebrachte bestrating in de Schoolstraat te corrigeren. Door de bouw van een nieuw museum op de voormalige locatie van het Gemeenschapshuis, wordt bij het aangepaste ontwerp ook gekeken naar de hoogtes van de toekomstige inrichting van het Schoolplein en de Willemstraat. Bij het nieuwe ontwerp zal het hemelwater vanaf de woningen aan het Schoolplein en de Willemstraat afvloeien richting waterafvoerkolken en groen rondom het museum”, sluit Bluijs zijn epistel af.

De bewoners van de betreffende straten worden ook geïnformeerd.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email