04 augustus 2016

​Gemeente Zandvoort in het gelijk gesteld

De gemeente Zandvoort is door de Raad van State (RvS) in het gelijk gesteld in een procedure die bewoners hadden aangespannen toen er op het Zandvoortse strand jaarrondpaviljoens kwamen. De bewoners eisten planschade en dat heeft de gemeente toentertijd geweigerd. De afdeling Bestuursrechtspraak va het hoogste rechtscollege in Nederland heeft nu geoordeeld dat de gemeente correct heeft gehandeld.

De rechters van de afdeling Bestuursrechtspraak concluderen dat het door de bewoners ingediende beroep tegen de afwijzing van de verzoeken om planschade, ongegrond is. De motivatie is dat de betrokken bewoners ten tijden van de aankoop van hun woning op de hoogte hadden kunnen zijn dat exploitatie van jaarrondpaviljoens zou worden toegestaan.

Daarnaast bood het daarvoor geldende planologische regime ook ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het strand. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort heeft volgens deze uitspraak terecht het verzoek om planschade afgewezen. Er is geen beroep op een uitspraak van de RvS mogelijk. Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email