23 mei 2016

​Informatieavond windmolens in de raadszaal

Op maandag 30 mei vindt om 20.00 uur in de raadszaal van het raadhuis een informatieve bijeenkomst plaats over windmolens voor de kust. Op deze avond wordt door de het ministerie va Economische Zaken en Rijkswaterstaat een toelichting gegeven op de plannen voor ‘Wind op zee’ en de kosten hiervan.

Naar verwachting zal de komende periode door het kabinet een besluit worden genomen over het bouwen van windmolens op 10 tot 12 mijl uit de kust. In de presentatie zal het Rijk ingaan op de nu geplande locaties van de windmolens. Deze liggen dichterbij de kust dan de eerder besloten afstand van 12 mijl uit de kust, zoals nu het geval is met windturbinepark Luchterduinen. Volgens het Rijk is het bouwen van windmolens dichter bij de kust goedkoper dan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens op de locatie IJmuiden Ver. Alleen heeft niemand een probleem met molens in het zicht al die turbines daar gebouwd gaan worden. Ze komen niet alleen dichterbij, ze worden ook nog eens hoger en groter dan die er nu staan. Een ieder die zich persoonlijk wil laten informeren over de plannen van het Rijk is van harte uitgenodigd om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. De ingang naar de raadszaal is via het bordes op het Raadhuisplein.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email