23 mei 2016

Mr. Frank Visser ambassadeur Buurtbemideling

Buurtbemiddeling MeerWaarde heeft sinds kort een nieuwe ambassadeur, en het is niet zomaar iemand! Niemand minder dan de ‘televisierechter’ Rijdende Rechter mr. Frank Visser is het boegbeeld van de buurtbemiddeling geworden.

Mr. Frank Visser zet zich nu dus ook in als ambassadeur voor Buurtbemiddeling MeerWaarde. Buurtbemiddeling lost 2/3 van alle conflicten op en voorkomt een gang naar de rechter of naar mr. Visser. “Burenruzies zijn conflicten die diep ingrijpen in het dagelijks leven van mensen, ik kom dat in mijn werk voortdurend tegen,” aldus mr. Visser. Met zijn ambassadeurschap draagt hij graag uit dat op tijd met elkaar in gesprek gaan, onder begeleiding van buurtbemiddelaars, escalatie van het conflict kan voorkomen.

In Zandvoort wordt buurtbemiddeling aangeboden door Buurtbemiddeling MeerWaarde. De vrijwilligers van buurbemiddeling hanteren een methode waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen om het contact te herstellen en samen oplossingen te bedenken voor de gerezen conflicten. Wanneer buren er onderling niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de ontstane situatie. In 2015 zijn in Zandvoort 26 burenconflicten begeleid door vrijwilligers van MeerWaarde. In 62% van de gevallen is de situatie daarna verbeterd. Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email