16 mei 2016

​De eerste statushouders komen woensdag aan

In het Spalier arriveren woensdag 18 mei de eerste nieuwe inwoners van Zandvoort. Zij komen vanuit een van de AZC’s, waar ze tot dan toe woonden, en slaan in Zandvoort een nieuwe fase in hun leven in. Het zijn Syrische vluchtelingen die een status hebben gekregen en daardoor in Nederland mogen blijven. Ook hebben zij het recht gekregen op alles waar de Nederlander ook recht op heeft.

Op 23 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om in het Spalier 80 statushouders tijdelijk versneld te huisvesten. De nieuwe inwoners komen in twee leegstaande paviljoens aan de Kostverlorenstraat, eigendom van zorginstelling Kenter. Met hulp van vrijwilligers uit Zandvoort is er hard gewerkt om de twee paviljoens woonklaar te maken om de nieuwe inwoners een warm welkom te geven. Voor de inrichting is gebruik gemaakt van de inventaris van Stichting Kenter Jeugdhulp en van de Kringloopwinkel. Ook hebben de lokale ondernemers zich ingezet om de beide paviljoens technisch in orde te maken.

De nieuwe inwoners komen uit Syrië. Het gaat om gezinnen, families en vaders of moeders die wachten of gezinshereniging. Vier van hen zijn bekend met Zandvoort omdat zij eerder verbleven in de crisisnoodopvang in de Korver Sporthal. Na aankomst in Zandvoort begint de verdere integratie in de Nederlandse samenleving. Er is een sociaal programma opgesteld met activiteiten die de groep inwoners op weg helpt in de maatschappij naar integratie en inburgering. Denk aan inspanningen om de nieuwe dorpsgenoten zo snel mogelijk naar werk of opleiding te begeleiden. Met als doel dat ze zo snel mogelijk op eigen benen staan en zich de normen en waarden van de Nederlandse samenleving eigen maken. De uitvoering wordt begeleid in samenwerking van Stichting Vluchtelingenwerk, de gemeente (via het sociaal domein) en het plaatselijk netwerk van vrijwilligers. Er is een locatiebeheerder aangesteld die onder andere deze samenwerking regisseert. De gemeente vindt het belangrijk om van omwonenden te weten wat goed gaat en wat niet goed gaat. Daarom komt er een klankbordgroep die bestaat uit omwonenden, die bijgestaan worden door de locatiebeheerder en iemand van de gemeente.

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email