30 april 2016

Voortgang Sanctiebeleid Drank en Horeca

Zandvoort wil een gemeente zijn waar je plezierig en veilig kunt wonen, werken en recreëren. Dit doet de gemeente samen met de inwoners en haar ondernemers. Een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het prettig wonen en werken is in Zandvoort, is het Sanctiebeleid Drank en Horeca.

De afgelopen weken bent u, bewoners en ondernemers, in de gelegenheid gesteld om een enquête over het Sanctiebeleid Drank en Horeca in te vullen. Aanvullend willen wij ook tijdens de bijeenkomst op 9 mei uw ervaringen, opmerkingen en suggesties vernemen en met u van gedachten wisselen.

Aan de hand van enige voorbeelden wordt ingegaan op hoe het beleid werkt. Daarnaast willen het gemeentebestuur ook onderwerpen aan de orde stellen die er in de enquête uitsprongen: communicatie voorafgaand aan een evenement over de te verwachten overlast. Wat wordt verstaan onder lichte en zware overtredingen en wat betekent dit voor de op te leggen sanctie? Op welke wijze kan goed gedrag van ondernemers worden beloond? En wat zou u willen weten over opgelegde sancties?
U bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie en vragen mailt u met: sanctiebeleid@zandvoort.nl.

Datum bijeenkomst: maandag  9 mei.
Aanvang: 20:00 uur tot 21:30 uur.
Locatie: raadszaal in het raadhuis. Ingang via het bordes op het Raadhuisplein.

De uitslag van de enquete vindt u hier:
https://docs.google.com/forms/d/1UWRk0pUGddKjIFVSU2NpHl4uw0T4QpjCIHZAgDfahPM/viewanalyticsDeel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email