07 april 2016

Opkomst Zandvoort boven landelijk gemiddelde

Voor het Referendum van woensdag, over het associatieverdrag met Oekraïne, zijn procentueel gesproken meer Zandvoorters naar de stembus gegaan dan landelijk. Landelijk lag het opkomstcijfer op 32,2%, in Zandvoort kwam 38,4% van de stemgerechtigden naar een van de stembureaus. 26,7% stemde voor, 73% tegen.

Er was, voor zover bekend, slechts een serieuze klacht. Een dame kon met haar scootmobiel het stembureau niet in, hoewel het volgens de gemeente overal geen probleem zou mogen opleveren. De dame in kwestie mocht, met hulp van een lid van het stembureau, buiten haar stem uitbrengen. Over het stembiljet was ook het een en ander te doen, maar daar heeft de Zandvoortse Courant geen klachten over mogen ontvangen.

Cijfers
De opkomst in Zandvoort voor het raadgevend referendum lag met 38,4% ver boven het landelijke gemiddelde van 32,2%. Van de 13.278 kiesgerechtigden stemden 1.344 personen (26,7%) voor het verdrag en 3.679 (73%) tegen. Er waren 17 blanco stemmen (0,3%) en 57 ongeldige stemmen (1,1%).

Gedetailleerd
Hieronder een volledig overzicht van de cijfers:
Aantal kiesgerechtigden Zandvoort 13.278
Aantal kiezers toegelaten tot stemming: 5.095
Kiezers met een geldige stempas: 4.535
Kiezers met een geldig volmachtbewijs: 551
Kiezers met een geldige kiezerspas: 9
Stemmen voor: 1.344 en dat is 26,7%
Stemmen tegen: 3.679 en dat is 73%
Blanco stemmen: 17 en dat 0,3%
Ongeldige stemmen: 57 en dat is 1,1%Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email