10 maart 2016

Provincie bezorgd over inspraakmogelijkheden

De provincie Noord-Holland vindt dat het Rijk onvoldoende doet om de verschillende procedures voor windparken inzichtelijk te maken en is daardoor bezorgd over de inspraakmogelijkheden. Gedeputeerde Jaap Bond, met Economische Zaken in portefeuille: “Zoals het nu gaat is het voor inwoners en ondernemers volstrekt onduidelijk wanneer het Rijk waarover besluit. Daarmee maak je het onnodig lastig voor mensen om mee te praten.”

Op dit moment lopen er twee inspraakprocedures door elkaar heen: de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, die plaatsing van windmolens binnen de 12-mijlszone mogelijk zou moeten maken en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kavelbesluiten Windparken Hollandse Kust.

De provincie vreest dat het parallel laten lopen van beide procedures ten koste gaat van de betrokkenheid en participatie van de omgeving en vindt dat maatschappelijk onverantwoord. Zij vraagt het Rijk daarom een heldere planning te hanteren en inzicht te bieden in de samenhang van de verschillende procedures en besluiten.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email