02 maart 2016

Oppositie wil extra raadsvergadering

De fracties van SZ, VVD, GBZ en PvdA in de Zandvoortse gemeenteraad hebben verzocht om een extra raadsvergadering naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de huisvesting van statushouders in het Spalier. Die huisvesting moet op korte termijn plaatsvinden. Volgens de bovengenoemde fracties heeft het college de raad herhaaldelijk niet adequaat en onjuist geïnformeerd en de raad daardoor informatie onthouden. De plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van burgemeester Niek Meijer, Astrid van der Veld, heeft daarin toegestemd.

H
et college zou wel inzicht hebben gehad in de samenstelling van de groep statushouders die door het COA zijn geselecteerd om naar Zandvoort te komen. Dat heeft zij altijd ontkend. Buitengewoon raadslid voor SZ, Sanne Kol heeft dit tijdens een samenkomst met beoogde vrijwilligers voor de opvang vernomen en heeft het aangekaart. Het college heeft steeds ontkend iets te weten over de samenstelling en heeft dat de raad meegedeeld. Deze desinformatie kan het college, mocht dat inderdaad waar zijn, danig op gaan breken. Een collegecrisis is zelfs mogelijk want het achterhouden van informatie, geen informatie of verkeerde informatie verstrekken aan een volksvertegenwoordiging, wordt in de politiek als een doodzonde beschouwd. Het kan de kop kosten van de betrokken bestuurder of bestuurders. De partijen eisen nu volledige openheid van het college en hebben om deze extra raadsvergadering gevraagd.

De vergadering wordt komende donderdag 3 maart belegd in de raadszaal van het raadhuis. Aanvang 20.00 uur en de entree is via het bordes op het Raadhuisplein.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email