19 februari 2016

​Gemeenten teleurgesteld in nieuwe, regionale analyse effecten windturbines

De kustgemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Zandvoort, Bergen en Castricum zijn teleurgesteld in de nieuwe analyse van het kabinet over de effecten die de geplande windturbines hebben op toerisme en werkgelegenheid in de regio. Dit laten zij weten in een reactie op het verschijnen van een analyse die is opgesteld in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken.

Kamp heeft een ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse’ (MKBA) laten uitvoeren naar de effecten van het plaatsen van windturbines dicht op de Hollandse kust. Hierbij is volgens de kustgemeenten echter uitgegaan van onjuiste en verouderde aannames. Stichting Vrije Horizon laat aanvullend onderzoek uit te voeren naar de meerkosten van het plaatsen van windturbines op locatie IJmuiden-Ver.

De kustgemeenten vinden dat IJmuiden-Ver op termijn een duurzamere keuze is. Het park heeft een groter draagvlak en er is meer ruimte voor grotere windturbines met een hogere opbrengst. Bovendien zou met een keuze voor IJmuiden-Ver de duurzaamheidsdoelstelling uit het Energieakkoord van 14% schone energie in 2020 binnen bereik komen. Maar het kost wel extra geld. Hoeveel precies, dat moet nu uitgezocht worden. de Stichting Vrije Horizon laat hier nu onderzoek naar doen. Het kabinet is van plan om in het gebied voor Hollandse kust 2.100 MW windenergie op te wekken. De turbines zijn gepland in een strook tussen 10 tot 12 mijl (18-22 kilometer) uit de kust. De procedure hiervoor wil het kabinet dit voorjaar opstarten.

Een uitgebreider bericht komende donderdag in de editie van week 8 van de Zandvoortse Courant.
 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email