19 februari 2016

​Het centrum gaat weer op de schop

Dit voorjaar gaat de gemeente aan de slag met de openbare ruimte rondom het Louis Davidscarré. Een direct gevolg daarvan is dat de rijrichting van de Grote Krocht opnieuw, tijdelijk, omgedraaid zal moeten worden. De Haltestraat als enige ontsluitingsweg van het centrum voldoet niet aan de eisen en is niet wenselijk.

Het gaat om de Louis Davidsstraat en het deel van de Cornelis Slegersstraat dat nog niet is opgeknapt. Verder wordt in het deel van die straat tussen het Louis Davidsplein en de Grote Krocht de riolering vervangen. Ook in de Louis Davidsstraat worden diverse nutsvoorzieningen aangelegd voor de nieuwe bebouwing. De bushalte komt weer op de oude plek nabij het Raadhuisplein en de huidige eindhalte, een stuk oostelijk daarvan, vervalt. In het plan komen drie ondergrondse containers voor huishoudelijk afval ter vervanging van de containers die nu voor het braakliggende terrein van het Schoolplein staan. Voor de overige containers wordt nog een plek gezocht. In de Louis Davidsstraat worden ook vier extra bomen geplaatst.

 


 

Planning
Eind februari/begin maart zal worden begonnen met de werkzaamheden in de Slegersstraat. Dit zal, vanwege bereikbaarheidseisen van de brandweer, in twee fases worden gedaan. Halverwege mei volgt de Louis Davidsstraat. Ook deze straat wordt in fases aangepakt. Eerst zal een deel worden opgehoogd om aan te sluiten bij de nieuwbouw, dan zullen nutsvoorzieningen worden aangesloten en daarna zal het straatwerk worden gedaan. Begin juli zullen de werkzaamheden zijn afgerond. Het is in verband met de aansluiting op de nieuwbouw niet mogelijk dit deel uit te voeren buiten het toeristische seizoen,  zoals dat gebruikelijk is in Zandvoort. De overige stukken van de openbare ruimte in het plangebied rondom het Schoolplein, het Zwarte Veld en de noordzijde van de Prinsesseweg worden nu nog niet aangepakt.

Overlast
Dat de werkzaamheden tot enige overlast gaan leiden is helaas onvermijdelijk. Er wordt geborgd dat alle woningen en winkels te voet bereikbaar blijven. Uiteraard is ook rekening gehouden met de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Tijdens de werkzaamheden in de Louis Davidsstraat zal de bus een andere route volgen, namelijk over de Hogeweg. De huidige bushaltes aan de Prinsesseweg zullen dus tijdelijk buiten gebruik zijn. Daarnaast zal tijdens de afsluiting van de Louis Davidsstraat de rijrichting in de Grote Krocht tijdelijk worden omgedraaid. Indien dit niet wordt gedaan is de Haltestraat de enige uitweg vanaf het Raadhuisplein, dit is onwenselijk. Daarna zal de huidige rijrichting weer worden hersteld.

 

 Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email