09 februari 2016

​Provinciale Staten voor afschot damherten

Provinciale Staten hebben het besluit van Gedeputeerde Staten, om de afschot van duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) toe te staan, aangenomen. Naar verwachting bedraagt het aantal af te schieten damherten 4.600 stuks. Een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om het afschieten te voorkomen, werd met 35 tegen 18 stemmen niet aangenomen.

GL en de PvdD stemden voor hun motie en willen dat er naar alternatieven gezocht gaat worden. Het moet mogelijk zijn om de groei van het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de betrokkenheid van de beesten bij verkeersongelukken, tegen te gaan. De meeste Statenleden echter vinden dat het afschieten van damherten de enige reële optie is en hebben genoeg van de niet functionerende al genomen maatregelen. “Als we nu niets doen wordt het probleem alleen maar groter”, zei Willemien Koning (CDA). PvdA-Statenlid Aukelien Jellema noemde het besluit doordacht dat met “pijn in het hart” is genomen; haar partij heeft afschot lange tijd opgehouden. De beide partijen hebben al aangekondigd het besluit tot de hoogste rechter aan te vechten.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email