29 januari 2016

​Collegebesluit over tijdelijk versneld huisvesten van statushouders

Het college van B&W heeft vrijdagochtend, tijdens een extra collegevergadering, besloten om versneld 40 statushouders in Zandvoort voor maximaal 2 jaar te huisvesten. De gemeente voldoet hiermee aan reguliere taakstelling door het Rijk ingesteld voor 2016 en 2017 en help daarmee de problematiek van overvolle asielzoekers centra (AZC’s) te verlichten.

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen tijdelijk versnelde huisvesting aan te bieden aan vluchtelingen met een vergunning (de zogenaamde ‘statushouders’), hoewel het een college-aangelegenheid is. “We willen het samen met de raad doen. Daarom zullen wij het collegebesluit in de volgende commissievergadering Samenleving op de agenda laten plaatsen. Daarna gaat het naar de raad”, aldus verantwoordelijk wethouder Liesbeth Challik. Als locatie heeft het college een gedeelte van het Spalier voor ogen. De twee meest recent gebouwde paviljoens zullen daarvoor gebruikt worden. “Het is redelijk simpel om die voor bewoning van gezinnen aan te passen”, zei Challik. Per paviljoen zullen maximaal 20 personen huisvesting vinden. Het besluit is genomen na een haalbaarheidsonderzoek.

Door het geclusterd en versneld huisvesten op deze locatie kan de gemeente voldoen aan de (verplichte) taakstelling voor 2016 en 2017. De verwachting voor dit jaar is dat in de eerste helft van 2016 20 statushouders verplicht door de gemeente opgevangen moeten worden. voor de tweede helft zullen dat er waarschijnlijk 23 zijn, maar daar moet nog meer zekerheid over gekregen worden. de huisvesting van statushouders geeft extra druk op bestaande wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Met deze procedure wordt dit zoveel mogelijk voorkomen.

De gemeenteraad heeft in een motie op 22 september 2015 het college opgeroepen mogelijkheden in Zandvoort en de regio te onderzoeken met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek in overleg met de regio Kennemerland. Het college heeft opdracht gegeven om de locatie het Spalier te onderzoeken of tijdelijke en versnelde bewoning uitvoerbaar is en met hoeveel plaatsen. De haalbaarheidsstudie wijst uit dat de twee paviljoens, die nu leeg staan, op korte termijn in te zetten zijn voor tijdelijke bewoning door statushouders.

Het college heeft contact met het COA om zoveel mogelijk gezinnen naar Zandvoort te laten komen. Om integratie van de nieuwe bewoners te bevorderen zal het college een sociaal programma aanbieden op het terrein van zorg, welzijn en onderwijs. Uiteraard wordt er ook een beheerder aangesteld. De gemeente Zandvoort is geen eigenaar van de gebouwen en het terrein. Het wordt gepacht.

Het college is in december vorig jaar in gesprek geweest met omwonenden. Komende maandag, 1 februari, vindt er een tweede bijeenkomst voor de direct omwonenden. Deze worden per brief uitgenodigd. Voor alle andere belanghebbenden is er dinsdag 2 februari een algemene bijeenkomst. Beide bijeenkomsten zijn in De Blauwe Tram (LDC) en beginnen om 19.30 uur.Deel dit artikel via:

facebook

Twitter

WhatsApp

Email